Vol 15 No 1 (2024): Jurnal Informatika dan Komputer (JIK)

					Lihat Vol 15 No 1 (2024): Jurnal Informatika dan Komputer (JIK)

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Informatika dan Komputer (JIK) Volume 15 Nomor 1 tahun 2024 telah terbit. Terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat dalam proses penerbitan jurnal ini. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap penulis atas partisipasi dan kesabarannya. Jurnal Informatika dan Komputer (JIK) edisi ini menerbitkan 10 artikel, yang mana semua artikel memenuhi rumpun ilmu informatika dan komputer. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat.

Hormat Kami,

LPPM UNMAHA

Diterbitkan: 2024-06-01

Artikel